vzdělávání v obraze

Aktuálně

Dopravní výchova ve školách povinně

04. září 2013

Na straně jedné smutek z končících prázdnin, na straně druhé radost ze začátku nového školního roku. To platí především pro prvňáčky, kteří do školy půjdou poprvé a čeká je významný den jejich života. Pro všechny školáky však nastává jedna novinka: ve školách se bude vyučovat dopravní výchova jako povinná součást rámcového vzdělávacího programu. Cílem dopravní výchovy, jejíž výuku ministerstvo dopravy iniciovalo na školách, je zvýšit bezpečnost na silnici a odbourat mýty o pravidlech silničního provozu. S pomocí kolegů z ministerstva školství a dopravní policie vznikl ucelený program dopravní výchovy, který bude vyučován povinně od školního roku 2013/2014 a to ve všech ročnících základních škol.

Vysílání Školního informačního kanálu reaguje na toto žádané téma a od nového školního roku začíná vysílat novou rubriku „Svět bez nehod“, zaměřenou na dopravní výchovu, která vzniká ve spolupráci s oddělením BESIP. Jsme přesvědčeni, že dodá cílové skupině mnoho potřebných a užitečných informací a přispěje k prevenci před případnými úrazy.

Zdroj:

Dokument
www.ibesip.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/97-dopravni-vychova-jako-soucast-zakladniho-vzdelavani-zaku-zakladnich-skol

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ