vzdělávání v obraze

Aktuálně

Víme všichni, co je a co není DOMÁCÍ NÁSILÍ?

29. října 2013

Prevenci domácího násilí, ochraně před ním a pomoci jeho obětem se v Brně aktivně věnuje již několik let tým odborníků sdružený do Interdisciplinárního týmu města Brna. (IDT)

V letošním roce odstartovalo IDT kampaň k problematice domácího násilí a my jsme rádi, že i ŠIK byl osloven jako jeden z účinných kanálů, které napomáhají větší informovanosti, poukazují na tuto problematiku a poskytují odkazy na odborníky v případě násilí v rodině.

V rámci celostátní sítě 402 školních obrazovek na ZŠ a SŠ došlo v letních a podzimních měsících k odvysílání školní verze spotu s touto tématikou, kterému propůjčil tvář brněnský herec Zdeněk Junák.

 

 

Kampaň Magistrátu Brno doprovázelo i natáčení na našich školách – anketa mezi žáky ZŠ a SŠ. Záznam byl mimo jiné odvysílán 18.10.i v rámci pořadu SAMA DOMA v České televizi.

Plnou - oficiální verzi spotu k domácímu násilí můžete zhlédnout zde:
http://www.idtbrno.cz/vite-co-se-deje-u-vasich-sousedu

Jsme rádi a velmi si vážíme faktu, že spolupráce s Magistrátem Brno bude pokračovat i v příštím roce!
Děkujeme všem brněnským školám, ředitelům, učitelům a v neposlední řadě i rodičům žáků, kteří se na anketě podíleli.

Poděkování patří i všem  partnerům projektu ŠIK, kteří se podílejí na financování rozvoje sítě obrazovek do škol, díky kterým může být důležitá informace efektivně předávána až 220.000 divákům.

Váš ŠIK

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ