vzdělávání v obraze

Aktuálně

PROJEKT ŠIK ZÍSKAL SVOU PÁTOU ZÁŠTITU

20. června 2014

Projekt Školní informační kanál podporuje výuku na českých školách již 7. rokem. Za dobu své existence se prokázal jako systém moderní, odborný a prověřený. Poskytuje pedagogům účinnou a moderní pomůcku k výuce, a to jak v podobě vzdělávacích spotů a přednášek pro žáky i pedagogy, tak také svou nabídkou živých akcí pořádaných přímo na školách.

Těší nás, že po dobu své existence získal nemalé podpory i ze strany státních institucí, zejména pak ze strany ministerstev České republiky. S radostí Vám můžeme oznámit, že měsíc červen přinesl s sebou další záštitu a tentokráte již pátou. Byla udělena panem ministrem Martinem Stropnickým, který nově vede Ministerstvo obrany ČR.

Ministerstvo obrany je aktivním partnerem – odborným garantem vzdělávacího seriálu AKADEMIE OBRANY (RVP – Příprava občanů k obraně státu).

Dovolte mi citovat z udělených záštit a to zejména z pohledu státních institucí na náš vzdělávací projekt:

„Rád přijmu záštitu nad akcí, kde je snaha moderním způsobem naučit děti a budoucí generaci, jak hledat zaměstnání, naučit je získat pocit odpovědnosti za své jednání a nebýt lhostejný ke svému okolí. Moderní styl komunikace s mladou generací je jedinečný styl…….“ (Ministerstvo vnitra ČR)

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy záštitu nad tímto projektem, který považuje za přínosný, přijímá …..“ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

„Velmi Vám děkuji za poskytnuté informace týkající se projektu ŠIK, který je zaměřen na vzdělávání a informování dětí na školách, prevenci z oblasti kriminality, dopravy, úrazů a podporu nedostatkových profesí. S potěšením Vám sděluji, že záštitu nad projektem ŠIK přijímám …..“ (Ministerstvo dopravy ČR)

„Po interním vyhodnocení sděluji, že Ministerstvo financí České republiky poskytne záštitu projektu Školní informační kanál (ŠIK), zároveň jeho zaměstnanci poskytnou aktivní formu spolupráce ve formě odborného garanta.“ (Ministerstvo financí ČR)

„Oceňuji tento moderní otevřený systém, který propojuje oblast školství, státních úřadů a organizací s neziskovým sektorem zaměřeným na práci s dětmi a mládeží…….Projekt Školního informačního kanálu pokládám za prospěšný a užitečný.“ (Ministerstvo obrany ČR)

Děkujeme všem partnerům, odborným garantům i zapojeným školám za pomoc ve vývoji a posunu celého projektu a to tak, aby byl co největší pomocí pro současné školství a nástrojem k budování hodnot mladé generace.

yastitaMO

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ