vzdělávání v obraze

Aktuálně

ŠIK jako podpora prevence proti viru HIV

02. října 2014

„V Česku v roce 2013 přibylo nejvíce nových pacientů infikovaných virem HIV od poloviny 80. let.“

Tato alarmující věta je jasným důkazem toho, že prevence HIV jako aktuální hrozby celého lidstva je velmi důležitá. Tuto potřebu vnímá stejně silně i náš projekt Školní informační kanál a je velmi vděčen svým generálním a hlavním partnerům za to, že mu umožňují vytvořit dostatečné zázemí pro spolupráci s takovými odborníky na danou oblast, jako je organizace Státní zdravotní ústav, se kterou ve spolupráci vznikly již téměř dvě desítky preventivních spotů na toto téma. Situaci nelze podceňovat.  V roce 2013 se nakazilo 235 lidí, nejčastěji nechráněným pohlavním stykem. Nemoc AIDS v roce 2013 připravil o život devět lidí, dalších šest nakažených virem HIV zemřelo z jiné příčiny. Případy AIDS v České republice se evidují od poloviny osmdesátých let - za poslední čtvrtstoletí nakažených výrazně přibylo. Jen za posledních deset let se počet HIV pozitivních žijících na českém území zvýšil ze zhruba čtyři sta na více než dva tisíce a tento počet roste i nadále.

Příčina nelichotivého „rekordu? Nedostatečná prevence?

Podle informací ze Státního zdravotního ústavu počet nově infikovaných osob virem HIV v ČR  vzrůstá a  rok 2013 byl "rekordní". Důvodů, proč přibylo nově infikovaných osob, může být hned několik. Jednou z příčin je podcenění prevence. „V minulosti se do prevence HIV uvolňovalo velké množství finančních prostředků, takže se realizovalo mnohem více preventivních programů, vydávala se celá řada preventivních materiálů, které byly distribuovány  po celé ČR a probíhaly větší či menší kampaně v oblasti HIV/AIDS. Postupem času se finanční prostředky do prevence snižovaly, a proto se i realizovalo stále méně akcí, méně preventivních programů, méně kampaní, vydávalo se méně preventivních materiálů.  Pokud si tedy uvědomíme, že se v prevenci HIV/AIDS na několik let polevilo, může být toto jedno z vysvětlení, proč jsou nyní "rekordní" počty nově HIV infikovaných. Další důvod, který částečně souvisí s tím prvním, je takový, že se lidé přestali HIV infekce obávat. Velmi mylně se někteří domnívají, že se dnes HIV infekce vyléčí a pokud ne dnes, tak  že se velmi brzy vynalezne lék, který vir z těla zcela odstraní.  V současné době stále platí, že HIV pozitivní se léčí, ale nevyléčí! Stále se jedná o nevyléčitelné onemocnění!“ říká Jiří Stupka, pracovník  z Centra podpory veřejného zdraví (Národní program boje proti AIDS). Tato slova potvrzují i další zástupci neziskových organizací i lékaři, kteří upozorňují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit. Sexuální chování se navíc uvolnilo. Díky moderní léčbě také pacienti s HIV infekcí mohou žít výrazně déle. Lékaři ale zdůrazňují, že i když moderní terapie má méně vedlejších účinků, přesto je stále nepříjemná a nemoc nevyléčí.

SZÚ a ŠIK jako partneři v podpoře prevence

Pro nedostatek financí v současnosti není realizována žádná celorepubliková mediální kampaň proti HIV. Díky tomuto finančnímu nedostatku tak do boje vstupují menší nestátní organizace. 

HIV/AIDS V ČR – kumulativní údaje ke dni 31. 3. 2014

Státní zdravotní ústav je jeden z nejdůležitějších odborných garantů projektu Školní informační kanál. Je primárním odborníkem problematiky "Výchova ke zdraví" patřící ke stěžejním tématům Rámcově vzdělávacího programu (RVP), která je směřována k cílové skupině základních a středních škol pomocí projektu ŠIK. Tato spolupráce trvá již od začátku roku 2011 a díky ní vzniklo již téměř 30 edukativně-informativních audiovizuálních spotů v různých odvětvích, které zastřešuje komplexně výše uvedené téma "Výchova ke zdraví". Jmenovitě to byly spoty na tématiku - zdravá výživa, stravovací návyky, boj proti viru HIV, pitný režim či podpora soutěže pohybových aktivit. Nejintenzivnější spolupráce probíhá s Centrem podpory veřejného zdraví a s Centrem epidemiologie a mikrobiologie, s nimiž je smluvně domluvena spolupráce na tvorbě dalších mnoha spotů pro roky 2014 a 2015. Součástí spolupráce jsou i každoroční semináře ke konci kalendářního roku, kterých se účastní pozvaní pedagogové z jednotlivých zapojených škol projektu ŠIK. Semináře probíhají na půdě Státního zdravotního ústavu, jsou zahájeny přednáškami na danou problematiku, včetně představení metodických listů pro pedagogy a následně pokračují veřejnou diskuzí a dotazy pedagogů. „Je nám ctí spolupracovat se špičkovými odborníky tohoto ústavu, velmi si vážíme jejich chvály na náš projekt a jako hlavní důkaz naší výborné spolupráce vidíme výše zmíněnou smluvně dohodnutou spolupráci i pro další školní rok 2014/2015.“ říká Ing. Pavel Popluhar, jednatel ŠIK CZ s. r. o.

 

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ