vzdělávání v obraze

Aktuálně

Boj s korupcí v ŠIKu

03. října 2014

V polovině letních prázdnin proběhlo v Praze setkání pracovní skupiny – AMBASADORŮ A ODBORNÝCH GARANTŮ školního vzdělávacího seriálu „MY HRAJEME FÉR!“, který je vysílán v síti školních obrazovek projektu Školní informační kanál od začátku školního roku 2014/2015.

ŠIK již sedmým rokem podporuje modernizaci českého školství výrobou obrazových učebních pomůcek. Pod záštitou 5 ministerstev a desítek odborníků z celé ČR vytváří preventivní a vzdělávací videospoty, které jsou obsahově primárně zaměřeny na vzdělávací témata obsažená v Rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední školství.

Seriálem „MY HRAJEME FÉR!“ navazujeme na Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, kterou schválila vláda České republiky usnesením ze dne 16. ledna 2013 č. 39. Dále pak na zapracovanou problematiku boje s korupcí do vzdělávacích programů pro základní školství (RVP), z které vyplývá povinnost pedagogů zahrnout toto téma do své výuky (nově od září 2013). 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani 

http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-strategie-vlady/protikorupcni-strategie-104809/

Cílem seriálu je pomoci učitelům při seznamování žáků s problematikou korupce a korupčního jednání a při vytváření jejich právního vědomí a právní odpovědnosti v této oblasti. (Rámcově vzdělávací program pro základní školství - Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět/vzdělávací obor Výchova k občanství)

Pracovního setkání se zúčastnili zástupci vybraných společností: EIZO Europe GmbH, o.s., Ernst & Young Audit, s.r.o., Kaufland Česká republika, v.o.s., O2 Czech Republic, a.s., Škoda Auto, a.s. Odborným garantem celého seriálu, který dohlíží na obsah a zpracování tématu boje s korupcí, je JUDr. Jan Horník, Ph.D., z Úřadu vlády ČR a za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.

/rsp/public/upload/korupce-setkani-2.png/rsp/public/upload/korupce-setkani.png

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ