vzdělávání v obraze

Aktuálně

POKOS na školách

07. října 2014

Prvním je projekt zaměřený na praktickou prezentaci problematiky POKOS v základních školách po celé republice, probíhající v gesci Odboru komunikace a propagace Ministerstva obrany (více na www.pokos.army.cz.). Cílem je zprostředkovat setkání žáků s vojáky Armády České republiky a vhodnou formou jim vysvětlit skutečnosti, které souvisejí s obranou státu, historií naší armády a řešením krizových situací. Ukázky a prezentace, určené především pro žáky 2. stupně, se odehrávají přímo v prostorách škol a díky své jedinečnosti zvyšují emocionální prožitek žáků. V jejich průběhu vojáci představují Armádu České republiky a její poslání a na základě osobních zkušeností osvětlují působení armády v zahraničních operacích. Žáci si mohou prohlédnout a vyzkoušet vojenskou výzbroj a výstroj, k vidění jsou zajímavé praktické ukázky vojenských chemiků, zdravotníků, kynologů či jiných odborností.

"Pokud se před děti postaví voják v uniformě a názorně jim třeba v rámci zdravotnické přípravy ukáže, jak lze kamarádovi zachránit život, nebo jim vysvětlí, jak se zachovat při živelních pohromách, má to jinou váhu, než když tuto problematiku učí někdo jiný,“  vysvětlila ředitelka základní školy Bílá cesta v Teplicích Mgr. et. Bc. Eva Vášová, proč nabídku armády uskutečnit v rámci dopoledního programu pro žáky druhého stupně přivítala.

Prezentace Armády České republiky proběhla například již začátkem září 2014 na základní škole Tusarova v Praze, a to za osobní účasti ministra Martina Stropnického. Zde se můžete podívat na reportáž z akce, kterou připravil Školní informační kanál.

Druhou významnou a neméně úspěšnou aktivitou doprovázející projekt POKOS je vzdělávací seriál s názvem „AKADEMIE OBRANY“, který vyrobila společnost ŠIK CZ a zafinancovala Česká zbrojovka, a.s. Po období celého školního roku 2013/2014 se s ním žáci a učitelé měli možnost seznámit prostřednictvím 402 školních obrazovek umístěných na základních a středních školách po celé České republice.

 Ministerstvo obrany se jako odborný garant aktivně podílí na tvorbě této moderní audiovizuální pomůcky pro podporu výuky POKOS. Animované spoty představují témata, jako například branná povinnost, použití armády na území státu i v zahraničí, aktivní záloha, ženy v armádě nebo význam členství České republiky v NATO. Jednotlivé spoty doplňuje vždy metodický list se základním teoretickým rámcem problematiky, který pedagogům nabízí možnost zařadit téma přímo do výuky. Spoty a metodický materiál, jehož součástí jsou rovněž internetové odkazy na důležité dokumenty, náměty a možné otázky k diskusi, jsou pohromadě dostupné i v rámci další unikátní pedagogické pomůcky - online databanky moderního vzdělávání s názvem „ŠIKovna“. Pedagogové mají možnost všechny odvysílané díly zhlédnout v tomto úložišti vzdělávacích spotů a kdykoliv je znovu použít k výuce na interaktivních tabulích, tabletech apod.

 Při zrodu projektu Akademie obrany stála i základní škola Tusarova v Praze v čele s ředitelkou Mgr. Monikou Nezbedovou, která se trvale podílí na hodnocení a zpracování materiálů pro pedagogy. Vznikají tak praktické a odborné materiály, které pedagog tvoří pro pedagogy.

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ