vzdělávání v obraze

Aktuálně

"Vím co jím" je novým odborným garantem!

08. června 2015

Vím, co jím a piju o.p.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je vyvolat u veřejnosti zájem o zdravý životní styl, motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví, šířit myšlenku zdravé, resp. nutričně vyvážené stravy a pomáhat v prevenci chronických onemocnění souvisejících s výživou. Iniciativa Vím, co  jím a piju se zapojuje do celospolečenské diskuze na téma zlepšení stravovacích návyků a podílí se tak na tvorbě politik směřujících ke zlepšení životního stylu a prevence civilizačních nemocí souvisejících s výživou. Činnost iniciativy stojí na odborném základě a je podporována renomovanými odborníky z oblasti zdravého životního stylu, výživy, preventivní medicíny, potravinářských technologií i výchovy ke zdraví; iniciativa spolupracuje s odbornými státními i nestátními institucemi.

Program "Vím, co jím a piju" (www.vimcojim.cz) je součástí globálního programu "The Choices Programme" (www.choicesprogramme.org ), který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob.  Na českém a slovenském trhu reprezentuje iniciativu logo kvality Vím, co jím. U potravin hodnotí obsah rizikových živin, které mají vliv na rozvoj civilizačních onemocnění souvisejících s výživou (kardiovaskulární onemocnění, diabetes II.typu, obezita atp.). Kritéria jsou vědecky podložená, vychází z výživových doporučení Světové zdravotnické organizace a u jednotlivých kategorií potravin sledují obsah sodíku, přidaných cukrů, rizikových tuků, příp. obsah vlákniny a celkovou energii. Aktivity iniciativy zahrnují širokou škálu aktivit zahrnující hodnocení potravin, osvětové aktivity pro odbornou i laickou veřejnost, tvorbu původních edukativních video spotů, realizaci osvětových kampaní, provozování internetových stránek o zdravém životním stylu www.vimcojim.cz atp.

„Aktivity ŠIK CZ jsou pro nás v mnohém identické s vizí našeho programu. Věříme, že společným úsilím napomůžeme ve výchově ke zdravému životnímu stylu a správným stravovacím návykům i v prevenci nadváhy a obezity dětí školního věku.“ uvádí ředitelka iniciativy Vím, co jím a piju Ing. Lucie Gonzálezová.

 

 

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ