vzdělávání v obraze

Aktuálně

Přestávka pro rozvoj s ADROU

11. června 2015

Jak funguje zahraniční rozvojová spolupráce, jak Česká republika a Evropská Unie napomáhají zemím globálního Jihu v jejich rozvoji nebo co se skrývá pod pojmem Cíle udržitelného rozvoje? To a mnohé další se žáci a studenti mohou dozvědět díky novému vzdělávacímu projektu „Přestávka pro rozvoj“. Tento projekt bude realizovat humanitární organizace ADRA o. p. s ve spolupráci se  ŠIKem v první polovině nového školního roku.

Díky atraktivně zpracovaným spotům žáci a studenti získají základní informace o systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR a EU, o prioritních zemích a prioritních tématech spolupráce a o úlohách ČR v globálním rozvojovém měřítku, rovněž jako o situaci v zemích, se kterými ČR spolupracuje.

 „Věříme, že základní informace zprostředkované tímto projektem obohatí vědomosti a obecný přehled žáků a studentů. Cílem projektu je podpořit jejich zájem o trvale udržitelný rozvoj a roli ČR a EU v tomto procesu. Video spoty budou reagovat na průřezová témata – zejména na výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova a mohou být pedagogy využity jako podpůrný materiál jak při běžné výuce, tak při diskuzích.“ říká Lenka Pešková, koordinátorka zahraničních projektů, ADRA o. p. s.

ADRA o. p. s. se také stává novým odborným garantem našeho projektu k tématu „Trvale udržitelný rozvoj“. Tímto projektem bychom rádi žákům poskytli zábavnou formou informace o tématu a tím i zvýšili jejich motivaci k dalšímu zájmu o tuto oblast.  Pedagogům projekt poskytne doplňující materiály pro výuku.“ dodává Lenka Pešková.

Projekt „Přestávka pro rozvoj“ byl podpořen z prostředků Evropské Komise a České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Tento dokument byl vyprodukován s finanční podporou Evropské unie. Za obsah dokumentu odpovídá ADRA, o. p. s. a za žádných okolností nemůže být považován za pozici Evropské unie.

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ