vzdělávání v obraze

Aktuálně

ŠIK se setkal s pedagogy

12. června 2015

V průběhu května došlo k realizaci série konferencí POKOS, konkrétně 4. května v Praze v hotelu Chvalská Tvrz, 7. května v Brně v hotelu Continental a na závěr 14. května v Místě v hotelu Inge. Konference se nesly nejen ve znamení POKOSu, ale i novinek Školního Informačního Kanálu a také utužování přátelských vztahů!

Díky vyplnění dotazníků (k POKOS – příručka pro učitele) účastníky konferencí, jsme nasbírali cenné informace pro vytvoření takové interaktivní metodiky k této příručce, která bude přesně podle přání a potřeb pedagogických pracovníků. Na tuto interaktivní metodiku se mohou všechny zapojené školy těšit na konci tohoto roku!

Účastníci konferencí z řad pedagogických pracovníků byli seznámeni s novinkami Školního Informačního Kanálu, jako například nové podoby seriálu „Zdravotníček“, systémem „ŠIKovna – Databanka moderního vzdělávání“, nebo nového e-learningu „Cesta do země obchodu“ našeho generálního partnera Kaufland, na který se můžete těšit v novém školním roce!

Došlo i k ocenění nejaktivnějších škol, konkrétně: SSZŠ Litvínov jako nejaktivnější školy v užívání ŠIKovny – databanky moderního vzdělávání, ZŠ Poběžovice jako nejaktivnější školy ve webové administraci, SŠ Tomáše Šobra Písek za největší vyvíjenou aktivitu v soutěžích a spolupráci se Školním Informačním Kanálem a nakonec SŠ Technické Zelený pruh Praha jako nejaktivnějšího nováčka! Všem oceněným gratulujeme!

Večerní program se konal za poslechu živé hudby, fandilo se našim hokejistů, soutěžilo a tančilo. Doufáme, že si všichni zúčastnění z konferencí přivezli stejně pozitivní pocit jako my! Těšíme se na další shledání!

 

/rsp/public/upload/pokos-4.jpg/rsp/public/upload/pokos-3.jpg/rsp/public/upload/pokos-2.jpg/rsp/public/upload/pokos-1.jpg

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ