vzdělávání v obraze

Aktuálně

Pomoc Ministerstva obrany směrem k pedagogům

20. května 2014

V novém Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, platném od 1. 9. 2013, je spolu s dopravní výchovou nebo výchovou proti korupci zařazena i příprava občanů k obraně státu. Přesto, že dnes již máme profesionální armádu, která zajišťuje naši obranu, nezprošťuje tento fakt všechny občany České republiky povinnosti podílet se na obraně státu.

Jde hlavně o to, naučit mladou generaci, jaké povinnosti má občan při obraně státu, jaký smysl má naše členství v mezinárodních bezpečnostních organizacích a jak se zachovat v případě krizových situací, které souvisejí se zajišťováním obrany České republiky.

Ne všem pedagogům je toto téma blízké, a proto Ministerstvo obrany vytvořilo portál http://www.priprava-k-obrane.army.cz/, kde lze nalézt potřebné informace – metodická doporučení k výuce, slovník pojmů, doporučenou literaturu a platné právní normy.

Jak jsme Vás již v loňském roce informovali, ve spolupráci s Ministerstvem obrany pracujeme na seriálu „Akademie obrany“, který se zabývá tématikou přípravy občanů k obraně státu. Třicet dílů, které v průběhu 3 let vydáme, je možné využít při probírání oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“.

V současné době na školách běží 4. díl výše zmíněného seriálu s názvem „Historie armády“, který podává informaci o klíčových datech historie naší armády. Všechny doposud publikované díly jsou školám k dispozici rovněž on-line v naší ŠIKovně (on-line databanka spotů) na adrese www.sikovna.cz.

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ