vzdělávání v obraze

Pro nové školy

„ŠIK je možnost lepšího rozhodnutí a prostor k vytváření hodnot.“

Přínos pro pedagogy  –  pro školy
 • Efektivní a moderní pomůcka k výuce
 • Úspora času při přípravě do hodin
 • Podpora práce pedagogů – „prodloužená ruka“
 • Zpracovaná témata ihned k využití (spot i metodický list)
 • Komunikace spojující dvě generace – žák a učitel (komunikační vlna mladé generace)
Přínos pro žáky a studenty
 • Atraktivnější výuka
 • Rychlá orientace v tématu
 • Podpora představivosti a kreativity myšlení
 • Možnost ovlivnění smýšlení a uvažování
 • Rychlé předávání aktuálních informací
 • Zdroj, kde žáci a studenti najdou anonymně osobní pomoc
 • Praktická příprava na život
Přednosti tohoto komunikačního nástroje
 • Způsob komunikace, kterou přijímají žáci za vlastní
 • Působení na více smyslů – větší zapamatovatelnost (stimulace hudbou)
 • Pohyb a dynamika poutají pozornost
 • 7x vyšší zapamatovatelnost oproti informacím předávaným statickým způsobem 
 • Ochota věnovat se sdělení na digitálním médiu, je o 150x větší než ochota věnovaná statickým informacím (Data využity z výzkumů GfK)
 • Vysoká vybavitelnost sdělení
 • Vnímavost zrakem 80% všech podnětů (98% zraku tvoří periferní vidění), sluchem vnímáme jen 18% podnětů
 • Pochopitelnost obrazu, na rozdíl od slov, obrazové podněty vnímáme celistvě, jsou univerzálnější, lépe zapamatovatelné a snadněji se později vybaví (Psychologie Mgr. Lenka Kašpárková)

Pokud máte pochybnosti o účincích vysílání na školních obrazovkách, podívejte se prosím na skutečnou událost, kdy komunikace přes obrazovky v našem projektu zachránila dětský život!

/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-4.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-3.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-2.jpg/rsp/public/upload/deti-a-obrazovka-1.jpg

ŠIKovna-online databanka moderního vzdělávání

Nemáte zájem o obrazovku do své školy, a přesto chcete využívat připravené metodiky a spoty ve výuce? Chcete zatraktivnit výuku a přiblížit žákům obrazově probírané téma? Můžete pro tyto účely využít ŠIKovnu. Databanka je úložištěm všech tematicky aktuálních spotů, které byly historicky odvysílány v síti školních obrazovek . Je plně funkční i bez instalace obrazovky na Vaší školu. Více informací o této službě najdete v sekci  ŠIKovna – online databanka moderního vzdělávání. 

ŠIKovna obsahuje více jak 1500 vzdělávacích spotů. Každý měsíc garantujeme min. nárůst 20 ti nových spotů. Spoty jsou řazeny dle vzdělávacích oblastí a doplněny metodickým listem, který tvoří naši odborní garanti projektu. 

Proč si pořídit ŠIKovnu?

 • Odborná garance zajištěna
 • Online přístup
 • Nástroj pro práci s interaktivní tabulí
 • Pomůcka pro přípravu do hodin
 • Materiál k podpoře efektivní výuky pedagogů
 • Sami určujete program vysílání
 • Možnost vytvoření vlastní vysílací smyčky
 • Neomezený počet přístupů – služba pro všechny Vaše pedagogy

Chcete nezávazně seznámit s touto novou službou? Prosím kontaktujte nás. Rádi Vám osobně ŠIKovnu představíme a seznámíme Vás s podmínkami využití pro Vaši školu.

/rsp/public/upload/sikovna-2.jpg/rsp/public/upload/sikovna-1.jpg

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ