vzdělávání v obraze

Pro školy

ŠIK – Školní informační kanál

Projekt ŠIK moderním způsobem předává žákům a studentům informace z nejrůznějších oblastí např. protikorupční výchova, dopravní výchova, finanční gramotnost, zdravý životní styl a kariérové poradenství.

Pro tématické a metodické zaměření je často o ŠIKu mluveno jako o „RVP v obraze“. Smyslem projektu je atraktivním a účinným způsobem oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím vysílání v síti školních obrazovek. 

Umístění takového zařízení do vzdělávacích institucí není novinkou, nicméně výjimečností u obrazovky projektu ŠIK je především její nekomerční obsah a forma vysílání. Tím se stává výjimečný i účel, proč je do škol instalována.

ŠIK také funguje jako bezpečnostně informační systém. Umožňuje speciální provázanost se státními složkami a institucemi, kterým je v naléhavých případech umožněn vstup do vysílání, a to zejména v případech pátracích relací, ekologických a přírodních katastrof, mobilizace, vyhlášení ohrožení školy a žáků. Tato spolupráce je vítána zejména Policií ČR a ministerstvy ČR. 

/rsp/public/upload/fotografie-deti-vs-obrazovka-iv.jpg/rsp/public/upload/fotografie-deti-vs-obrazovka-iii.jpg/rsp/public/upload/fotografie-deti-vs-obrazovka-i.jpg/rsp/public/upload/fotografie-deti-vs-obrazovka-ii.jpg

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ