vzdělávání v obraze

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh

S projektem ŠIK má naše Střední škola technická velmi dobré zkušenosti. Školní informační kanál není jen funkční sdělovací prostředek k šíření informací vzdělávacího charakteru prostřednictvím školních obrazovek. ŠIK je také iniciátorem spousty zajímavých vzdělávacích akcí pro žáky, které naše škola úspěšně využívá. Pomáhají nám pedagogům rozvíjet u žáků jejich pozitivní charakterové vlastnosti a účinně podporovat prevenci společensky nežádoucích jevů. ŠIK škole pomáhá i v propagaci technického vzdělávání a zvyšování zájmu mladé generace o řemeslné obory. 

ZŠ Volduchy

Při sestavování žádosti o dotaci EU Peníze školám čili tzv. „šablon“ je třeba sledovat nejprve potřeby školy. Každého asi napadne v první chvíli nutnost lepšího ICT vybavení, to školy potřebují vždy a dále učební pomůcky pro nejsledovanější předměty či obory. Mám na mysli jazykové vzdělávání, rozvoj čtenářské gramotnosti a také realizaci některých doplňkových učebních oborů v rámci učebního plánu školy a školního vzdělávacího programu. Nás ředitele jako noční můra straší i poctivá realizace průřezových témat ve školním vzdělávacím programu a vlastním vyučovacím procesu a primární prevence požární, dopravní, zdravotní a hygienická, bezpečnostní, prevence patologických jevů, rizikového chování a šikany...

ZŠ Hostivice

Dobrý den, zdravím Vás a posílám pár postřehů, které jsem zjistila z ankety zaměřené na využití vysílání ŠIKU. Oslovila jsem 4. -9. třídy. Naprostá většina žáků vysílání sleduje - nejčastěji před vyučováním a v mezičase před odpoledním vyučováním...

SOŠ Meziboří a okolní školy

Následující informace jsou souhrnem názorů pěti ředitelů a šesti školních metodiků prevence, s kterými bylo téma ŠIK prodiskutováno Ing. Jiřím Tyšerem...

ZŠ Týn nad Vltavou

Děkujeme za perfektní spolupráci při medializaci prací našich žáků pomocí Vašeho informačního školního kanálu. Poprvé jsme tuto možnost vyzkoušeli při zveřejnění spotu o naší škole k příležitosti oslav 60. Výročí jejího založení. Filmový materiál zpracovaný žákem 7. B slavil úspěch nejen u všech hostů a návštěvníků oslav, ale také u žáků...

ZŠ a MŠ Rynoltice

Dovolte mi Vám poděkovat za spolupráci s Vaší firmou ŠIK CZ, kterou naše malá škola s radostí a efektivností využivá již tři roky. Čeho si nejvíce vážíme? ...

ZŠ Česká Skalice

Školní informační kanál - skvělá podpora výuky prevence rizikového chování na školách. Spoty využíváme v hodinách rodinné a občanské výchovy. Metodické listy pro učitele jsou využitelnou pomůckou pro přípravu vyučovacích hodin.Vlastní prezentace školy mohou rodiče zhlédnout na třídních schůzkách. Vítáme další inovace ŠIKU.

ZŠ a MŠ Krčín

Od června 2010 využívá naše škola vysílání spotů Školního informačního kanálu v rámci minimálního preventivního programu na velkoplošné obrazovce ve vestibulu školy. Vzhledem k rychlému vývoji a modernizaci komunikačních technologií jsme tuto možnost pro naše žáky uvítali.Žáci tak další cestou získávají informace o drogách a dalších návykových látkách, šikaně, domácím násilí, o chování v mimořádných situacích apod. Realizaci preventivních úkolů považujeme za jednu z priorit na naší škole...

ZŠ Bochov

Naše škola se do projektu ŠIK zapojila v roce 2010. Jsme plně organizovaná venkovská škola s 200 žáky v 9 třídách. Reagovali jsme na osobní prezentaci projektu ze strany ŠIK. Prezentace nás velmi zaujala, protože přesně toto jsme si představovali – široké spektrum témat, jež jsou aktuální a zajímavá, pro žáky zábavná forma...

ZŠ a MŠ Velemín

Školní informační kanál máme v naší škole rok. Dovolte, abych se s vámi podělila o zkušenosti s jeho využíváním.

Jsme malá vesnická škola se 120 žáky. Vládne u nás rodinná atmosféra, známe se osobně s rodiči, víme o problémech a snažíme se je řešit. ŠIK jsme přijali jako jednu z možností pomoci řešit rizikové chování našich žáků. Tato myšlenka byla při zahájení spolupráce prioritní. Každá možnost, jak na děti působit je vítaná. Obrazovka je jim vlastní, proto byl tento projekt ze strany dětí velmi kladně přijat. Máme obrazovku umístěnou v hale školy, která slouží jako shromažďovací prostor, kde se děti volně pohybují o přestávkách, kde tráví většinu volného času. Sledují jednotlivé spoty, některé s velkým zájmem...

ZŠ Velhartice

„ To je úžasné, televize ve škole a zprávy, já bych tu byl hodný.“ S těmito slovy vstupuje pravidelně náš místostarosta do školy. „Naše škola je v pohodě, o přestávkách se můžeme vidět se spolužáky z ostatních tříd u „telky“ a poklábosit. Dávají tam docela slušné spoty a zprávy, jen muziky by mohlo být více,“ tak o školním informačním uslyšíte mluvit naše žáky...

Enterprise a Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborní garanti

Výlety současnostiSiemensAgelNestleČeská zbrojovkaVýlety současnostiO2LetuškaStudy CZ